19η Ομαδική Έκθεση Φωτοδού
Δελτίο Τύπου | Φωτογραφίες (δείγμα)