"Νέο Οίκημα Φωτοδού"

Η Φωτοδός έχει πρόσφατα εξασφαλίσει ένα νέο χώρο στέγασης ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να μπορεί να λειτουργεί και ως γκαλερύ φωτογραφίας. Το νέο οίκημα βρίσκεται στην οδό Ξάνθης Ξενιέρου, κοντά στο ΟΧΙ. Οι τακτικές συναντήσεις των μελών τις Πέμπτες ήδη πραγματοποιούνται σ' αυτό το χώρο. Οι εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνουν κανονικά στην Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας.


Η νέα διεύθυνση της Φωτοδού είναι:

Σωματείο για την Καλλιτεχνική Φωτογραφία
Ξάνθης Ξενιέρου 24, 1015, Λευκωσία
Τηλ. (+357) 99359712
Ταχ. Θυρίδα 20003, 1600 Λευκωσία