Νέες Χρεώσεις Μελών


Η Φωτοδός ενημερώνει όλα τα μέλη της και όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τροποποιήσει την ετήσια συνδρομή των μελών της καθώς και το τέλος εγγραφής νέων μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που συνεχίζουν να επικρατούν στον τόπο μας, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Φωτοδού αποφάσισε όπως μειώσει την ετήσια συνδρομή για τα μέλη από €100 στα €50.

Πρόσθετα, για όλα τα νέα και παλαιότερα μέλη (για όσους δεν έχουν δώσει συνδρομή κατά την προηγούμενη χρονιά) καθορίστηκε τέλος εγγραφής / επανεγγραφής €20.

Για φοιτητές / στρατιώτες η ετήσια συνδρομή είναι €30. Το τέλος εγγραφής/επανεγγραφής παραμένει στα €20.

Η σημαντική αυτή απόφαση ισχύει από το τρέχον έτος 2017 και στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν πιο πολλούς λάτρεις της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και της Tέχνης γενικότερα να ενταχθούν στην οικογένεια της Φωτοδού. Στόχος της Φωτοδού είναι η διεύρυνση των οριζόντων της και η ανανέωση και εμπλουτισμός της δραστηριότητας της μέσα από τη συμμετοχή νέων μελών και νέων φίλων που θα τη συνοδεύουν στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνει.

Ταυτόχρονα, η Φωτοδός καλεί όσους είναι σε θέση να τη στηρίξουν στη συνέχιση της πολύπλευρης δραστηριότητας της να το πράξουν - ασχέτως αν οι ίδιοι είναι φωτογράφοι ή όχι - είτε με την εγγραφή τους ως μέλη ή με όποιο άλλο τρόπο κρίνουν σκόπιμο.

Ευελπιστούμε στη στήριξη σας προς τη Φωτοδό.