σύνδεσμοι
Φωτογραφικός Κύκλος - [http://www.photocircle.gr]
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας - [http://photofestival.gr/hcp/]
Φωτοπόροι - [http://www.fotoporoi.gr/]
Magnum - [http://www.magnumarchive.com]
Photology - [http://www.photology.com]
Masters of Photography - [http://masters-of-photography.com]
Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη - [http://lanitisfoundation.org]
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - [http://www.moec.gov.cy/]