Μαθήματα ΦωτογραφίαςΗ Τέχνη της Φωτογραφίας - Βασικό επίπεδο


Αναλυτικό Πρόγραμμα


Η Φωτοδός διοργανώνει σειρά μαθημάτων για τη φωτογραφική τέχνη (Βασικό Επίπεδο). Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις για την τέχνη της φωτογραφίας. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εστιάζεται στη φωτογραφία ως τέχνη.

Από τα μαθήματα αναμένεται οι συμμετέχοντες:

• να εξοικειωθούν με διάφορες τεχνικές λήψης και σύνθεσης
• να ενημερωθούν για την ιστορία της φωτογραφίας
• να έρθουν σε επαφή με το έργο σημαντικών φωτογράφων
• να κατανοήσουν τη σημασία της φωτογραφίας ως τέχνης με εξελικτική πορεία

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν φωτογραφίες τους σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Φωτοδό μετά το τέλος των μαθημάτων. Η διαδικασία κριτικής και επιλογής των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του προγράμματος.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτούνται γνώσεις για τη φωτογραφία, πρέπει όμως οι συμμετέχοντες να διαθέτουν φωτογραφική μηχανή.

Διαλέξεις Δευτέρες 29 Ιανουαρίου - 30 Απριλίου | 19:00 - 20:30 ( Αναλυτικό Πρόγραμμα)
Χώρος Οίκημα & Εκθεσιακός χώρος Φωτοδού

Τα μαθήματα που έχουν ως αντικείμενο εξωτερική φωτογράφιση ή επίσκεψη, θα γίνονται σε ώρα και μέρα που θα συμφωνείται με τους συμμετέχοντες.

Κόστος συμμετοχής: € 120 / € 60 για μέλη.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: στο info@fotodos.org ή στο Βαρνάβα Βαρνάβα (varnavas.varnava@yahoo.com | τηλ. 99695569). Παρακαλώ να αναφέρετε όνομα, τηλέφωνο και e-mail. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, γι' αυτό θα τηρείται σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πρώτη συνάντηση θα περιλαμβάνει εισαγωγή στη σειρά των μαθημάτων. Οι συμμετέχοντες μπορούν να εξοφλούν τα δίδακτρα στα πρώτα δύο μαθήματα.