Μαθήματα ΦωτογραφίαςΠροχωρημένα Μαθήματα


Αναλυτικό Πρόγραμμα


Η Φωτοδός διοργανώνει σειρά προχωρημένων μαθημάτων για τη φωτογραφική τέχνη. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους ολοκλήρωσαν τη βασική σειρά μαθημάτων στη Φωτοδό καθώς και σε άτομα που γνωρίζουν τη βασική τεχνική και τέχνη της φωτογραφίας. Σκοπός των μαθημάτων είναι οι συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να βρουν νέες πηγές έμπνευσης, εμβαθύνοντας σε θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία.

Από τα μαθήματα αναμένεται οι συμμετέχοντες:

• να διερευνήσουν και να επεξεργαστούν σύγχρονα διλήμματα στην καλλιτεχνική φωτογραφία
• να έρθουν σε επαφή με καλλιτεχνικά ρεύματα που επηρέασαν τη φωτογραφική τέχνη
• να έρθουν σε επαφή με το έργο σημαντικών φωτογράφων
• να κατανοήσουν τη σημασία της φωτογραφίας ως τέχνης με εξελικτική πορεία

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν φωτογραφίες τους σε έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στη Φωτοδό στο τέλος των μαθημάτων. Η διαδικασία κριτικής και επιλογής των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του προγράμματος.

Διαλέξεις Τρίτες, 4 Απριλίου - 27 Ιουνίου| 19:30 - 21:00
Χώρος Οίκημα & Εκθεσιακός χώρος Φωτοδού

Κόστος συμμετοχής: € 100 (προπληρωτέο). Σε περίπτωση επιχορήγησης από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το κόστος συμμετοχής θα μειωθεί ανάλογα.

Πληροφορίες & Δηλώσεις συμμετοχής: στο info@fotodos.org ή στη Στέλλα Στυλιανού (τηλ. 99557552). Παρακαλώ να αναφέρετε όνομα, τηλέφωνο και e-mail. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, γι' αυτό θα τηρείται σειρά εκδήλωσης ενδιαφέροντος.