κάθε πέμπτη


Κάθε Πέμπτη απόγευμα στο χώρο του οικήματος της Φωτοδού θα πραγματοποιείται και μια εκδήλωση. Στις εκδηλώσεις αυτές συνήθως ένας ή και περισσότεροι φωτογράφοι προβάλλουν τη δουλειά τους και συζητούν με τους υπόλοιπους τις φωτογραφίες.  Σκοπός μας είναι οι εκδηλώσεις αυτές να γίνονται τακτικά ώστε να γνωρίζει ο καθένας ότι αν επισκεφθεί το χώρο Πέμπτη απόγευμα, θα βρει εκεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση. 

Μερικές φορές αντί για προβολές φωτογραφιών, διοργανώνονται άλλες εκδηλώσεις που αφορούν την τέχνη γενικά όπως προβολές κινηματογραφικών ταινιών, μουσική, διαλέξεις, κ.α.


Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
  + για έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση παρακαλούμε όπως συμβουλεύεστε τη σελίδα μας στο facebook ή εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης της Φωτοδού επικοινωνώντας μαζί μας

[Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021]
[Μάρτιος - Μάιος 2019]
[Συγκεντρωτικός 2014 - 2018]
[Ιούνιος - Δεκέμβριος 2017]
[30 Μαρτίου - 8 Ιουνίου 2017]
[Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2016]