ποιοί είμαστε


Η Φωτοδός αποτελεί καρπό της αγάπης για τη φωτογραφία, μιας ομάδας ανθρώπων
που συγκεντρώθηκαν με διάθεση να φωτογραφίσουν, αλλά και προβάλουν και διαδώσουν την καλλιτεχνική φωτογραφία.

Το σωματείο δραστηριοποιείται με τη διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών, εκθέσεων και συναντήσεων κριτικής φωτογραφίας, εκδόσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Η Φωτοδός δεν ξεχωρίζει επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφους, όπως δεν αναφέρεται
μόνο σε φωτογράφους. Απευθύνεται σε όσους μέσω της φωτογραφίας έχουν να εκφράσουν την καλλιτεχνική τους άποψη και σε όσους βρίσκουν στη φωτογραφία την απόλαυση της τέχνης.


Η Φωτοδός δεν επιθυμεί να υποκαταστήσει άλλες οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενο τη φωτογραφία. Πιστεύουμε ότι κάθε μια από αυτές διαδραματίζει το δικό της ρόλο και εξυπηρετεί κάποιες ανάγκες. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι στον τομέα που δραστηριοποιείται, η Φωτοδός καλύπτει ένα κενό που πάντοτε υπήρχε.

Μέλος της Φωτοδού μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, είτε ασχολείται με τη φωτογραφία είτε όχι.  Σημαντικό είναι να συμφωνεί με τους σκοπούς του σωματείου και να είναι διατεθειμένος να εργαστεί για την επίτευξη τους.